Aktualności

2012.06.30 Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

Wspólnik Firmy - Rafał Postuła reprezentując Zarząd Odlewni Fansuld uczestniczył  w uroczystym spotkaniu Przedstawicieli Samorządów, Rektorów Wyższych Uczelni i Przedsiębiorców z wojwództwa Świętokrzyskiego z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, poświęconym 75 rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 


Prezydent Rzeczypospolitej w gronie laureatów medalu 75 – lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. (fot. Mateusz Bolechowski - Echo Dnia)